Lista cuprinzând documentele de interes public produse și/sau gestionate, prin Consiliul Local Voila / Primarul comunei Voila / aparatul de specialitate al primarului, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art. 7 din Legea nr. 544/2001

VIZUALIZEAZĂ ATAȘAMENTUL