Anunț de participare pentru atribuirea contractului „Servicii de paza si proiecte, servicii de monitorizare a sistemelor de alarma, pentru obiective ale comunei Voila”

VIZUALIZEAZĂ ATAȘAMENTUL