Proiectul bugetului local al UAT comuna Voila pe anul 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

Proiectul bugetului local al UAT comuna Voila pe anul 2020

VIZUALIZEAZĂ ATAȘAMENTUL