Anunț

Începând cu data de 12.03.2021  la Avizierul Primariei din incinta Primariei Comunei  Voila sunt afisate urmatoarele documente :

  1. Proiectul de Hotărâre de Consiliu local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 si referatul de aprobare – inițiator Primarul Comunei Voila si raportul de specialitate,
  2. Anexa la Proiectul de hotărâre

Pana la data de 16.04.2021, la registratura Primăriei Comunei Voila, cei interesați pot depune in scris recomandări, sugestii si opinii privind acest Proiect de hotarare.

In data de  22.04.2021, ora 15 00, in Sala de sedinte a Primariei Comunei Voila va avea loc o dezbatere publica pe marginea acestui proiect de hotarare.

Informatii suplimentare pot fi solicitate si de la Compartimentul  Impozite si Taxe Locale, intre orele 8,30 – 1600, prin telefon la 0268.517.615 .
Cei interesati pot solicita in scris si pot primi copii contra cost dupa aceste acte, care pot fi studiate si pe site-ul Primăriei Comunei Voila, la adresa www.comunavoila.ro.

ANUNT
Raport specialitate 2022
Proiect HCL 2022
Referat de aprobare