Anunţ de interes public privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafeţe de păşune aflate în domeniul privat al comunei Voila, judeţul Braşov în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul U.A.T. Comuna Voila, judeţul Braşov

Vezi documentul