UAT Comuna Voila , titular al proiectului ”Extinderea infrastructurii de canalizare în comuna Voila, satele Cincşor şi Ludişor, judeţul Braşov” , anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “ continuarea proceduruii privind emiterea aprobării de dezvoltare “ pentru proiectul ”Extinderea infrastructurii de canalizare în comuna Voila, satele Cincşor şi Ludişor, judeţul Braşov”, propus a fi amplasat in judeţul Braşov, comuna Voila localităţile Cincşor si Ludişor intravilan -extravilan, apartinand domeniului public al comunei Voila.

Proiectuul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protecţia mediului Braşov, str. Politehnicii nr.3 in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precuum si la următoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectuul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Braşov.

Vezi documentul