Referitor: Autostrada Sibiu – Făgăraş

Campania de colectare a documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra terenurilor afectate de lucrarea de utilitate publică Autostrada Sibiu-Făgăraş, este în desfăşurare până în 31.03.2023, campanie în care reprezentanţii DRDP Braşov colectează documentele în cauza, de luni până vineri între orele 08.00 – 15.00 în locaţiile:

  • Districtul Făgăraş, Municipiul Făgăraş str. Vlad Ţepeş, nr. 3, judeţul Braşov
  • SDN Sibiu, Municipiul Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2B, jud. Sibiu.

Pe cei care sunt în imposibilitatea de a se prezenta la sediile expropriatorului sau nu vor putea trimite pe adresa de email exproprierisibiufagaras@atidnet.ro până în data de 31.03.2023 documentele care atestă dreptul de proprietate asupra terenurilor afectate de lucrarea de utilitate publică Autostrada Sibiu Făgăraş , îi informam că la adresa de email exproprierisibiufagaras@andnet.ro se pot transmite în continuare şi după data de 31.03.2023 documentele care atestă dreptul de proprietate asupra terenurilor cat si orice alta solicitare din partea proprietarilor terenurilor afectate de lucrarea de utilitate publică Autostrada Sibiu-Făgăraş.

Dacă proprietarii nu au posibilitatea depunerii documentelor conform celor de mai sus, vom asigura transmiterea documentelor care atestă dreptul de proprietate pe adresa de email exproprierisibiufagaras@andtiet.ro, de la secretariatul Primăriei Voila, cu menţiunea că este necesar să se transmită către Primăria Voila documentele necesare precum şi un număr de telefon de contact, de preferinţă al proprietarului.

Sunt publicate pe pagina de internet a instituţiei:

  • Decizia de expropriere nr. 392/10.03.2023;
  • Coridorul de expropriere al Autostrăzii Sibiu Făgăraş in format DWG, cat si in format KMZ pentru o bună şi facilă informare a persoanelor interesate despre traseul Autostrăzii Sibiu Făgăraşţ forma tul KMZ permite vizualizarea in timp real a poziţiei posesorului unui smartphone rapotat la coridorul de expropriere).
Anunt Public
Decizie expropriere
Zona expropriata
Coridor expropriere