Anunț public

PROCES -VERBAL de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemţiune, în baza prevederilor Legii nr.17 / 2014 , și în baza cererii înregistrată cu nr. 14 din 30.12.2021