ANUNŢ DE INTERES PUBLIC

privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafeţe de păşune aflate in domeniul privat al comunei Voila, judeţul Braşov in baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele înscrise in registrul naţional al exploataţii lor, membri ai colectivităţii laocale sau care au sediul social pe teritoriul UAT Comuna Voila, judeţul Braşov de 18,998 ha păşune aflate în proprietatea privată a comunei Voila, judeţul Braşov