ANUNŢ DE INTERES PUBLIC

privind emiterea deciziei de încadrare

UAT Comuna Voila. titular al proiectului ”Modernizare drumuri si podeţe in satele Dridif si Voivodeni, comuna Voila,jud Braşov” anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “ continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul ”Modernizare drumuri si podeţe in satele Dridif si Voivodeni, comuna Voila, jud Braşov”, propus a fi amplasat in judeţul Braşov, comuna Voila localităţile Dridif si Voivodeni , aparţin and domeniului public al comunei Voila .

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braşov, str. Politehnicii nr.3 in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la următoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.