Anunț de participare pentru atribuirea contractului “Servicii de paza si proiecte, servicii de monitorizare a sistemelor de alarma, pentru obiective ale comunei Voila”