Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Voila 2017

Primăria Comunei Voila anunță că,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale s-a publicat la afişierul Primăriei Comunei Voila, unde poate fi consultat: Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2017 și estimări pentru anii 2018-2019.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Voila pentru anul 2017 poate fi consultat și online în fișierul atașat acestei știri.

Consultă bugetul

Bugetul de venituri şi cheltuieli

al Comunei Voila pentru anul 2017-trimestrul III
Consultă bugetul

Bugetul local pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022

Consultă bugetul
Consultă bugetul
Consultă bugetul

Bugetul Local Centralizat pe anul 2020

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020
Consultă bugetul