Învăţământ:

In anul 1962, s-a construit lacasul Scolii generale Voila, in prezent pe raza comunei existand un numar de cinci  unitati  de invatamant prescolar cu apx.100 de copii si patru unitati de invatamant scolar cu apx.200 elevi (3 şcoli primare şi o şcoală gimnazială în satul Voila şi un număr de 5 gradinite).

Cultura:

Pe raza comunei Voila, functioneaza un numar de sase camine culturale si o biblioteca care cuprinde un numar de 5000 volume şi care este inclusă în programul ,,Biblionet –lumea în biblioteca mea,,