Proiecte şi programme de dezvoltare :

  • Reparatii capitale la caminul cultural Voila, Cincsor, Voivodeni , Sambata de Jos, Dridif si Ludisor
  • Retrocedarea integrala a terenului agricol si forestier catre populatie.
  • Construirea de poduri si podete pe raza comunei.
  • Alimenarea cu apa a localitatilor Sambata de Jos.si inlocuire conducta in satele Ludisor si Voivodeni
  • Introducerea gazelor naturale in localitatile : Voila, Cincsor, Dridif , Sambata de Jos,Ludisor
  • Modernizarea infrastucturii in zona garii CFR Voila si in comuna
  • Realizarea sistemului si modernizarea iluminatului public si stradal.
  • Canalizare in localitatea Voivodeni
  • Realizarea Bazei sportive Voila