Proiecte realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Comunicat de presă

,,PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Comuna Voila, județul Brașov, în calitate de beneficiar, demarează proiectul ”dotare cu mobilier, materiale didactice  și echipamente digitale a școlii gimnaziale voila”, în cadrul Apelului de proiecte Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe  prin PNRR Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15- Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență,

Investiția finanțează dotarea cu mobilier școlar, materiale didactice si echipamente digitale a 8 săli de clasa pentru învătământul primar și gimnazial, a unui laborator de informatică și a unui laborator multidisciplinar precum și a 5 săli de grădiniță și a unei săli de sport

Obiectivul proiectului constă în Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional din comuna Voila prin digitalizarea procesului educațional și modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, pentru atingerea standardelor de calitate în clasele de curs, precum și în laboratoarele școlare, în vederea asigurării unui sistem educațional rezilient și a dezvoltării de competențe relevante pe piața muncii, inclusiv în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv dar și de reducere a decalajului digital și de infrastructură educațională dintre mediul urban și cel rural.

Valoarea totală a proiectului este de 994.508,13 lei.
Valoarea finanțării nerambursabile este de 994.508,13 lei.
Data de început a proiectului este 24.08.2023

Durata de implementare a acestuia este de 16 luni.

Date de contact beneficiar Proiect:
Comuna Voila
Voila nr. 124, comuna Voila, jud. Brașov
E-mail: voilaprimaria@yahoo.com
Telefon: 0268 517 615

Vezi Comunicatul de Presă