Anunt pasune

privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafete de păsune aflate in domeniul privat al comunei Voila, judetul Brasov in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele înscrise in registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivitatii laocale sau care au sediul social pe teritoriul UAT Comuna Voila, judetul Brasov de 55,6361 Ha păşune aflate în proprietatea privată a comunei Voila, judeţul Braşov 

Go to Top