Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole,
subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020

VIZUALIZEAZĂ ATAȘAMENTUL