În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizionala în administrația publică, republicată, Primarul Comunei Voila propune spre dezbatere publică textul complet al PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale in comuna Voila pentru anul 2021

VIZUALIZEAZĂ ATAȘAMENTUL