VIZUALIZEAZĂ ATAȘAMENTUL
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Voila pentru anul 2021