ÎNŞTIINTAREA PROPRIETARILOR ŞI A POSESORILOR PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI ÎN COMUNA VOILA, JUDEȚUL BRAŞOV

Vă înștiințăm că în perioada 11 iulie 2022 – 11 septembrie 2022 se vor publica documentele tehnice ale cadastrului pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Voila, județul Brașov.
Datele referitoare la imobilul/imobilele pe care îl/le dețineți pe raza acestui teritoriu administrativ se vor afișa permanent la sediul Primăriei Voila, situată în localitatea Voila, Str.Principală, nr.124, Comuna Voila, județul Brașov, precum și la căminele culturale din localitățile: Voila, Dridif, Cincșor, Sâmbăta de Jos, Voivodeni și Ludișor, după următorul program:
În datele 11.07.2022 și 19.07.2022 – între orele 09.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Ludișor.

În datele 12.07.2022 și 20.07.2022 – între orele 09.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Voivodeni.

În datele 13.07.2022 și 21.07.2022 – între orele 09.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Dridif.

În datele 14.07.2022 și 22.07.2022 – între orele 09.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Voila.

În datele 15.07.2022 și 25.07.2022 – între orele 09.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Sâmbăta de Jos.

În datele 18.07.2022 și 26.07.2022 – între orele 09.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Cincșor.

Din data de 27.07.2022 Informarea va fi doar la Sediul Primariei.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate și pe pagina de internet a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov:
https://www.ocpibv.ro/index.php/pnccf,
pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară:
http://www.ancpi.ro/pnccf_
precum și pe pagina de internet a Primăriei Voila:
https://www.comunavoila.ro

În vederea verificării datelor publicate, vă rugăm să vă prezentați la locul afișării documentelor pentru verificarea proprietăților deținute. Puteți depune Cereri de rectificare/contestații, conform prevederilor art. 14. al. (2) din Legea nr. 7/1996, dacă informațiile referitoare la imobilele deținute nu sunt corecte, pe toată perioada de publicare. Cererile de rectificare/contestațiile vor fi însoțite de documente doveditoare și vor fi înregistrate de către Comisia de soluționare a Cererilor de rectificare/contestații iar dumneavoastră veți primi Procese verbale de soluționare a acestora.

Cererile de rectificare se depun la sediul Primariei Voila  sau se pot transmite pe adresa de email a OCPI Brasov: bv@ancpi.ro.
Formularul cererii de rectificare poate fi descărcat de aici:

Name Download File Size
Download 16.2 KB

PRESTATOR –  S.C OSINCAD SRL