Anunţ consultare Buget Local al comunei Voila, an 2023

In conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare, anunţă publicul interesat asupra organizării consultării publice pentru: „Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Voila pe anul 2023” în data de 25.01.2023, ora 13.00 la sediul Primăriei Comunei Voila.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 25.01.2023, ora 12:00, la sediul Primăriei comunei VOILA şi este deschisa tuturor cetăţenilor din comună interesaţi de acest subiect.

In perioada 11.01.2023 – 25.01.2023, cetăţenii comunei VOILA pot depune atât contestaţii privind proiectul de buget cât şi propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, prin una din următoarele modalităţi:

  • prin poştă
  • la adresa primăriei com. Voila, sat Voila, nr.124 , jud.Brasov,
  • direct la sediul primăriei;
  • prin fax la nr.0268/517620;
  • prin email la adresa: voilaprimaria@yaboo.com

 

PRIMAR
OSALCIUC GHEORGHE MARIAN 

Anunţ consultare buget