NOTIFICARE LIPSA CONTRACTE SALUBRITATE

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă obligativitatea încheierii unui contract de salubrizare cu operatorul serviciului public de salubrizare, în temeiul prevederilor art.2 alin. (8) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor.

Nedeţinerea unui contract de salubrizare încheiat cu operatorul serviciului public de salubrizare în temeiul Legii 101/2006 este contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500-1000 lei.

Totodată neîncheierea contractului de salubrizare atrage impunere imobilului cu taxa specială de 15 lei/pers/luna şi 170 lei / mc / lună inclusiv TVA pentru persoane juridice, conform HCLVoila nr. 82/27.12.2022 Privind aprobarea taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Voila precum si a Regulamentului de aplicare a taxei speciale la nivelul comunei Voila.

Operatorul de salubrizare local este SC ECOSAL RE-LI-VO SRL cu sediul în Com. Recea, sat RECEA, str. PRINCIPALA, nr. 38, jud. BRAŞOV.

Tel. responsabil comuna Voila –0767530914- d-na Vulcu Andreea

Vizualizează anunțul