Campania de colectare a documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra terenurilor afectate de lucrarea de utilitate publică Autostrada Sibiu Făgăraş.

Prin prezenta vă înştiinţăm că în perioada 27.02.2023 – 31.03.2023 reprezentanţii DRDP Braşov vor desfăşura campania de colectare a documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra terenurilor afectate de lucrarea de utilitate publică Autostrada Sibiu Făgăraş.

Acţiunea se va desfăşura la următoarele locaţii:

  • Districtul Făgăraş. Municipiul Făszăras str. Vlad Tepeş. nr. 3, judeţul Braşov, tel. 0268211461,
  • SDN Sibiu, Municipiul Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2B. iud. Sibiu, tel 0269229621,0374815070

Campania se desfăşoară de luni până vineri între orele 08°°- 15°°.

Pentru cei care sunt în imposibilitatea de a se prezenta la sediile expropriatorului, documentele care atestă dreptul de proprietate se pot transmite pe adresa de email exproprierisibiufagarasfc andnet.ro cu menţiunea că este necesar să se transmită şi un număr de telefon de contact, de preferinţă al proprietarului.

Vezi documentul
Notificare