Comuna Vâlcăneşti se află la 30 km nord de oraşul Ploieşti.

Din punct de vedere geografic, este situată în marea unitate de relief a Subcarpaţilor de curbură şi anume Subcarpaţii dintre Vărbilău şi Mislea, la 45º6’ latitudine nordică şi 25º56’ longitudine estică.

Localitatea se află într-o regiune depresionară cunoscută sub numele de chiuveta Vâlcăneşti – Trestioara şi este limitată de marile unităţi fizico-geografice astfel:

  • Spre nord grupa muntoasă a Grohotişului (176 m) care ocupă spaţiul dintre văile Doftanei şi Teleajenului
  • La est valea Teleajenului şi Vărbilău
  • La vest valea Prahovei (v. Doftanei) şi valea Mislea
  • La sud depresiunea este deschisă şi ajunge până în câmpia înaltă a Ploieştiului.

Comuna Vâlcăneşti este dezvoltată tentacular în lungul văilor Cosmina, Sărata, Lespezi şi Izvorului şi este alcătuită din trei sate:

  • Vâlcăneşti centru cu partea de nord (cunoscută sub numele de Brânzari);
  • Cârjari în partea de sud;
  • Trestioara în partea de nord – est, izolat de comună la 3,5 km.

Satele Vâlcăneşti şi Cârjari s-au dezvoltat pe malul stâng al râului Cosmina care curge paralel cu drumul judeţean Ploieşti–Cosminele pe o distanţă de 7 km, şi sunt de tip răsfirat specific zonei de dealuri.

Teritoriul localităţii ocupă o suprafaţă de 28 km2.